hout - meubel - interieur
Privacy
Privacy
HMC cursus en training hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring informeert u over het privacybeleid en de doeleinden waarvoor HMC cursus en training via de websites binnen het domein van www.hmccursusentraining.nl persoonsgegevens verwerkt.

De Wet bescherming persoonsgegevens
Op het verwerken van persoonsgegevens is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via de websites van HMC cursus en training. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via de websites van HMC cursus en training ter beschikking komen onder deze wet vallen. HMC cursus en training kan uw persoonlijke gegevens, zoals naam, geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer en betalingsgegevens vastleggen ten behoeve van de uitvoering van administratieve taken. Alle informatie die u ons verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Daarnaast gebruikt HMC cursus en training deze gegevens om haar dienstverlening aan u zo goed en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. HMC cursus en training kan uw contactgegevens gebruiken om elektronische berichten (onder andere via sms) te sturen met informatie van HMC cursus en training die betrekking heeft op uw overeenkomst tot opleiding.

Websitebezoek
HMC cursus en training gebruikt uw bezoekgegevens om haar websites in de toekomst verder te optimaliseren. Daarvoor wordt geen gebruik gemaakt van cookies. (Cookies zijn kleine bestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Bij terugkerende bezoeken aan onze website worden de cookies gebruikt voor het opvragen van eerder ingevoerde gegevens. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen). Verder gebruikt HMC cursus en training de geanonimiseerde bezoekersgegevens om de dienstverlening te verbeteren.

HMC cursus en training en andere websites
Op de websites van HMC cursus en training kunt u een aantal links naar andere websites vinden. HMC cursus en training draagt geen verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking door derden van uw gegevens. Lees hiervoor de privacyverklaring van de site die u bezoekt.

Beveiliging- en beheersmaatregelen
HMC cursus en training heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. HMC cursus en training behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor eventuele aanpassingen.  © HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen