hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Praktijkopleider - Moduul Het examen voorbereiden
Praktijkopleider - Moduul: Het examen voorbereiden en beoordelen


Het mbo verandert!
Vanaf 1 augustus 2011 moet het competentiegericht leren zijn ingevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Alle opleidingen zijn dan gebaseerd op competenties: een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die een deelnemer of werknemer nodig heeft om een bepaalde beroepstaak succesvol uit te voeren.

Wat betekent dat voor mij als praktijkopleider?
De invoering van competentiegericht onderwijs (CGO) heeft ook betekenis voor uw rol als praktijkopleider. Aan de ene kant blijft u de vakman die kennis en vaardigheden aan een deelnemer overdraagt: het vak zelf verandert immers niet. Aan de andere kant krijgt u te maken met een aantal nieuwe aspecten. Eén van die aspecten is dat u een grotere rol heeft bij de eindbeoordeling van de deelnemer, ofwel Het examen!

Inhoud
In deze training informeren we u over het examen van de deelnemer en uw rol daarin. Twee vragen staan centraal:
  • Wat moet de deelnemer doen om het diploma te behalen?
  • Wat is de rol van de praktijkopleider bij Het examen?

Onderwerpen die worden behandeld zijn:

  • Begrippen rond het kwalificerend project, zoals: BPV-project, vakvaardigheidstoets, portfolio, eindgesprek, kwalificatiedossier, examendossier.
  • De rol van de praktijkopleider in het examen.
  • De werkwijze rond het BPV-project: oriëntatie, voorbereiding, uitvoering en beoordeling.
  • Afstemming met de school.
  • Het beoordelen van het BPV-project.

Bestemd voor
Praktijkopleiders die zich willen informeren over en voorbereiden op hun rol in Het examen. Voor het volgen van deze training heeft u reeds ervaring als praktijkopleider, bij voorkeur heeft u de Praktijkopleider Vierdaagse gevolgd.

Onderwijsvorm
In deze training wordt gebruik gemaakt van uw eigen ervaring. Er zal ruimte zijn voor uw eigen inbreng. De training is praktisch van aard. In de training wordt een voorbeeld van een BPV-project en een Vakvaardigheidstoets met u doorgenomen. Ook wordt geoefend met het invullen van het beoordelingsformulier bij een BPV-project.

 Duur  1 dag
 Plaats  regionaal
 Prijs  € 325,- *
 Diploma  certificaat
 Start

 Op aanvraag

  

* Deze prijs is excl. BTW
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen