hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Praktijkopleider - Moduul Coachen en begeleiden
Praktijkopleider - Moduul: Coachen en begeleiden
Waarom van belang?
Het mbo verandert! Vanaf augustus 2011  moet het competentiegerichte leren zijn ingevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Alle opleidingen zijn dan gebaseerd op competenties: een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die een deelnemer of werknemer nodig heeft om een bepaalde beroepstaak succesvol uit te voeren.

Competentiegericht onderwijs verwacht een grotere zelfwerkzaamheid van een deelnemer. Hiermee verandert ook de wijze van begeleiding van de deelnemer. Als praktijkopleider zult u naast sturend, ook veel begeleidend bezig zijn, ofwel voorwaarden scheppend. U coacht en begeleidt de deelnemer bij zijn studie en leert hem zaken, zodat hij of zij een vakman wordt. Door de deelnemer op de juiste wijze te stimuleren en te motiveren kunt u hem enthousiasmeren met als gevolg het vergroten van zijn zelfwerkzaamheid en zijn eigen initiatieven. In uw rol als coach sluit u aan bij het niveau en de kennis die een deelnemer al heeft opgedaan. U beoordeelt de deelnemer, weet welke competenties hij wel of niet beheerst en stemt uw begeleiding daar op af.

Doel
U werkt aan het optimaliseren van uw praktijkopleidersactiviteiten. Enerzijds door het uitwisselen van ervaringen en het met elkaar bespreken van problemen. Anderzijds door te oefenen met het coachen van de leerling.

Bestemd voor
Praktijkopleiders die hebben deelgenomen aan de Praktijkopleider Vierdaagse.

Inhoud
Onderwerpen die worden behandeld zijn:
  • algemene gespreksvaardigheden
  • het geven van een goede feedback
  • hoe motiveer ik mijn deelnemers?
  • interpreteren van de eigen leerstijl en de leerstijl van de deelnemers
  • hoe neem ik een coachende houding aan?

Onderwijsvorm
Dit verdiepingsmoduul is zeer praktisch van aard en biedt voldoende ruimte voor bespreking van de eigen ervaringen van de deelnemers. Theorie en praktijk worden behandeld door middel van onder andere individuele- en groepsopdrachten, rollenspelen, gesprekken en discussies.

 Duur  1 dag
 Plaats  regionaal
 Prijs  € 325,- *
 Diploma  certificaat
 Start

 Op aanvraag

 

* Deze prijs is excl. BTW 
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen