hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Praktijkopleider - Moduul CGO voor praktijkopleid
Praktijkopleider - Moduul: CGO voor praktijkopleiders


Het mbo verandert!

Vanaf 1 augustus 2011 moet het compententiegerichte leren zijn ingevoerd in het middelbaar beroepsonderwijs. Alle opleidingen zijn dan gericht op competenties: een combinatie van kennis, vaardigheden en houding die de deelnemer nodig heeft om een bepaalde beroepstaak succesvol uit te voeren.

Wat betekent dat voor mij als praktijkopleider?
De invoering van competentiegericht onderwijs (CGO) heeft ook betekenis voor uw rol als praktijkopleider. Aan de ene kant blijft u de vakman die kennis en vaardigheden aan een deelnemer overdraagt: het vak zelf verandert immers niet. Aan de andere kant krijgt u, in uw rol van opleider, te maken met een aantal nieuwe aspecten zoals:
• meer aandacht geven aan de houding van een deelnemer, naast kennis en vaardigheden.
• begeleiden van de deelnemer bij het nemen van verantwoordelijkheid voor zijn opleiding en zijn werk.
• maatwerk leveren bij de begeleiding van een deelnemer.
• beoordelen van de deelnemer op zijn competenties.

Inhoud
Deze studiedag gaat in op de veranderingen in het mbo. U krijgt inzicht in wat competentiegericht onderwijs is en wat dit betekent voor uw rol als praktijkopleider. Onderwerpen die behandeld worden zijn:
  • competenties en competentiegericht onderwijs
  • verschillen en overeenkomsten met de huidige manier van opleiden
  • de competenties van een vakman
  • het belang van de ontwikkeling van competenties, ook de niet-vakmatige competenties
  • begeleiden van de deelnemer bij het ontwikkelen van competenties
  • de nieuwe leermiddelen van de SH&M

Doelgroep
Praktijkopleiders die zich willen voorbereiden op het competentiegericht onderwijs en de leermiddelen die daarbij gebruikt worden. Voor het volgen van de training heeft u ervaring als praktijkopleider, bijvoorbeeld door het volgen van de Praktijkopleider Vierdaagse.

Onderwijsvorm
In de training wordt gebruik gemaakt van uw eigen ervaring. Er zal ruimte zijn voor uw eigen inbreng. De training is praktisch van aard. U oefent met het begeleiden en beoordelen van deelnemers op basis van situaties uit uw eigen werkpraktijk.

 Duur  1 dag
 Plaats  regionaal
 Prijs  € 325,- *
 Diploma  certificaat
 Start

 Op aanvraag

 

* Deze prijs is excl. BTW
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen