hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Specialist naaldhout
Specialist naaldhout
Waarom voor u van belang?
Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt met CE-markering te maken. Na september 2012 mag geen enkel bouwproduct meer zonder deze markering worden verhandeld. CE-markering is niet simpelweg het aanbrengen van het CE-merkteken op het product. De producent zal zich moeten verdiepen in veel regels en normen en moet een verklaring opstellen, waarin wordt vermeld dat zijn product voldoet aan de eisen voor CE-markering. CE-markering is een eigenverklaring van de producent waarmee hij aangeeft dat zijn product voldoet aan de Richtlijn bouwproducten. Sorteerders dienen dan ook de benodigde kennis te hebben om het hout juist te sorteren volgens de daarvoor geldende regels. Deze cursus sluit aan bij de overgang van de KVH 5461/66 naar de KVH 5499. Deze nieuwe norm NEN 5499 is gebaseerd op de Scandinavische INSTA 142 en is inmiddels geformaliseerd. Bij visueel sorteren gaat men uit van een bepaalde kwaliteitsklasse van een houtsoort en de uit onderzoek bekende relatie daarmee met een sterkteklasse. Goed opgeleide sorteerders weten precies welke onvolkomenheden in aard, frequentie en omvang per sterkteklasse mogen voorkomen.

Doel
Het krijgen van specialistische kennis omtrent de CE-markering van hout voor constructieve toepassingen: de theoretische achtergronden, de praktische gang van zaken, en het visueel sterktesorteren van hout voor constructieve en niet-constructieve toepassingen.

Bestemd voor
Middenkader: inkopers, commercieel medewerkers en het kader betrokken bij product- en systeemcertificering.

Inhoud
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
 • begrippen en definities op het gebied van houtmaten, vochtgehalte, onvolkomenheden, bewerkingen en inkoop
 • visueel en machinaal sterktesorteren van hout
 • NEN 5499
 • hout en vochtgehalte
 • certificeren en kwaliteitszorg
 • partijkeuring
 • Wat is CE-markering?
 • NEN-EN 14081, Specificaties constructiehout
 • Wat is hout voor constructieve toepassingen?
 • Waaraan moet hout voor constructieve toepassingen voldoen?  

Bijzonderheden

 • Bij een voldoende resultaat ontvangt men een door de SKH erkend diploma.
 • Retraining na 2 jaar.
 • Examengeld: € 130,-
 • In-company mogelijk bij 5 of meer personen.

 

 Duur  3 dagen
 Plaats  op aanvraag
 Prijs  € op aanvraag *
 Diploma  Specialist Naaldhout
 Start

 n.n.t.b.

 

*Deze prijs is exclusief BTW
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen