hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Gecertificeerd sorteerder Naaldhout
Gecertificeerd sorteerder Naaldhout
Waarom voor u van belang?

Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt met CE-markering te maken. Na september 2012 mag geen enkel bouwproduct meer zonder deze markering worden verhandeld. Sorteerders dienen dan ook de benodigde kennis te hebben om het hout juist te sorteren volgens de daarvoor geldende regels. Deze cursus sluit aan bij de overgang van de KVH 5461/66 naar de NEN 5499. Deze nieuwe norm NEN 5499 is gebaseerd op de Scandinavische INSTA 142 en is inmiddels geformaliseerd. Bij visueel sorteren gaat men uit van een bepaalde kwaliteitsklasse van een houtsoort en de uit onderzoek bekende relatie daarmee met een sterkteklasse. Goed opgeleide sorteerders weten precies welke onvolkomenheden in aard, frequentie en omvang per sterkteklasse mogen voorkomen.

Doel
 • Het visueel leren sorteren van hout voor constructieve toepassingen op sterkte, volgens de 5499.
 • Het visueel leren sorteren van hout voor niet-constructieve toepassingen volgens de herziene 5461/66.  

Bestemd voor

Bestekzoekers en sorteerders. Degenen die binnen de houthandel het hout daadwerkelijk op sterkte dienen te sorteren.

Inhoud

Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:

 • Basisbegrippen: definities en meetmethoden.
 • Wat is CE-markering?
 • NEN-EN 14081: specificaties constructiehout.
 • Het in de praktijk vlot leren sorteren volgens de nieuwe norm 5499.
 • Per partij hout leert men het volgende te controleren: houtsoort, sorteerkwaliteit, oppervlaktebewerking, maattoleranties, houtvochtgehalte en documenteren.  

Bijzonderheden

 • Deze training gaat door bij minimaal 5 personen. Om iedereen voldoende aandacht en begeleiding te kunnen geven, is de maximale groepsgrootte 8 personen.
 • Bij een voldoende resultaat ontvangt men een  branche erkend diploma.
 • Het behaalde diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Daarna kan het diploma verlengd worden voor het volgen van een herhalingstraining.
 • In-company mogelijk bij 5 of meer personen.

 

 Duur  3 dagen (halve dag examen)
 Plaats  midden van het land
 Prijs  € 750,- *
 Diploma  Erkend sorteerder
 Cursusdata  20 juni, 27 juni, 4 juli 2019*Deze prijs is exclusief BTW
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen