hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » Gecertificeerd sorteerder loofhout
Gecertificeerd sorteerder loofhout
Waarom voor u van belang?
Iedereen die binnen de Europese Unie bouwproducten verhandelt, heeft of krijgt met CE-markering te maken. Na september 2012 mag geen enkel bouwproduct meer zonder deze markering worden verhandeld. Sorteerders dienen dan ook de benodigde kennis te hebben om het hout juist te sorteren volgens de daarvoor geldende regels. Deze cursus sluit aan bij de kwaliteitsrichtlijn voor loofhout de NEN 5493 en de buitenlandse sorteerregels volgens BS 5756. De planning is dat de NEN 5493 in september 2008 geformaliseerd is. Bij visueel sorteren gaat men uit van een bepaalde kwaliteitsklasse van een houtsoort en de uit onderzoek bekende relatie daarmee met een Europese sterkteklasse volgens EN 338. Goed opgeleide sorteerders weten precies welke onvolkomenheden in aard, frequentie en omvang per sterkteklasse mogen voorkomen.

Doel
Het visueel leren sorteren van hout voor constructieve toepassingen op sterkte, volgens de NEN 5493 en de BS 5756.  

Bestemd voor
Bestekzoekers. sorteerders en kwaliteitsfunctionarissen die betrokken zijn bij het dagelijks controleren van de bestekzoekers. Degenen die binnen de houthandel het hout daadwerkelijk op sterkte dienen te sorteren.

Inhoud
Tijdens de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld:
  • Basisbegrippen: definities en meetmethoden.
  • Wat is CE-markering?
  • NEN 5493, specificaties hout voor constructieve toepassingen.
  • Het in de praktijk vlot leren sorteren volgens de norm 5493 en de BS 5756.
  • Per partij hout leert men het volgende te controleren: houtsoort, sorteerkwaliteit, oppervlaktebewerking, maattoleranties, houtvochtgehalte en documenteren.  

Bijzonderheden

  • Deze training gaat door bij minimaal 5 personen. Om iedereen voldoende aandacht en begeleiding te kunnen geven, is de maximale groepsgrootte 8 personen.
  • Bij een voldoende resultaat ontvangt men een door de SKH erkend diploma.
  • Het behaalde diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar. Daarna kan het diploma verlengd worden door het volgen van een herhalingstraining.
  • In-company mogelijk bij 5 of meer personen.

 Duur  2 dagen (halve dag examen)
 Plaats  Dalfsen
 Prijs  € 800,- *
 Diploma  Erkend sorteerder
 Start

 n.n.t.b.

 

*Deze prijs is exclusief BTW
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen