hout - meubel - interieur
Bedrijven » Opleidingen » CTT - Moduul 3 Normen, kwaliteit en dubo
CTT - Moduul 3: Normen, kwaliteit en dubo
Doel
Het opdoen van praktisch toepasbare kennis op het gebied van wet- en regelgeving die van belang is bij het bouwen met hout.

Binnen dit moduul worden de volgende onderwerpen behandeld:

Bouwbesluit
Uitgangspunten en belang van het Bouwbesluit, hoofdstructuur van het Bouwbesluit, belangrijke begrippen, naleven van het Bouwbesluit.

Woningwet
Doel en belang van (het naleven van) de Woningwet. Hoe om te gaan met het vergunningenstelsel.

Duurzaam bouwen
Wat houdt duurzaam bouwen in en wat betekent duurzaam bouwen voor de timmerindustrie. Maatregelen op het gebied van energie, water, binnenmilieu. Doel, gebruik en uitvoering van een levenscyclusanalyse. Het belang van milieurelevante productinformatie. Bouwfysica in relatie tot houtskeletbouw.

Kwaliteitszorg
Wat is het belang van kwalititeiszorg. Wat is ISO 9000. Uiteenzetting van de kwaliteitsmanagementprincipes. Het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem. Welke rol spelen certificeringsinstellingen. Wat is Total Quality.

Interne kwaliteitsbewaking (IKB)
Wat is het belang van IKB. Welke plaats neemt IKB in in de organistie. Hoe kan een IKB worden opgezet. Documenten en procedures in een IKB. Het belang van externe controle.

KVT
Geschiedenis, doel, inhoud en gebruik van de KVT.

Certificeren van hout en houtproducten
Soorten kwaliteitsverklaringen en het verkrijgen ervan. De Nationale Beoordelingsrichtlijn. Kwaliteitsverklaringen in relatie tot het Bouwbesluit.
 
Arbeidsomstandigheden
Het ontstaan en doel van de arbowet. Veilig werken en fysieke (over)belasting voorkomen. Het belang van Veiligheidsprocedures. De rol van controlerende en ondersteunende instanties. Waaruit bestaat het bedrijfsnoodplan. Uitvoeren en het doel van een risico-inventarisatie en –evaluatie.

Inbraakwerend geveltimmerwerk
Verschillende politiekeurmerken. Type inbrekers. Herkenbaarheid van het keurmerk. Welke gevelelementen moeten aan de eisen van de inbraakwerendheid voldoen?

Bijzonderheden
  • Cursusduur: 3 studiedagen en één dagdeel examen.
  • Examens/diploma: het moduul wordt met een examen afgesloten. Bij voldoende resultaat krijgt de deelnemer een certificaat. Na het behalen van vier certificaten ontvangt de cursist het diploma Commercieel Technisch medewerker in de Timmerindustrie.
  • Subsidiëring: Het is mogelijk voor deze opleiding een tegemoetkoming in de studiekosten te krijgen via SSWT. Kijk voor meer informatie over subsidie op www.sswt.nl.

 Duur  3 dagen
 Plaats  Almere
 Prijs  € 1195,-
 Diploma  CCT
 Start  op aanvraag
© HMC mbo vakschool 2014 | Disclaimer | Privacy | Klachtenregeling | Inloggen